3585 8205 | 3052 1805

Priser

Vores priser for specifikke tandbehandlinger er offentligt tilgængelige på sundhed.dk:

Se vores aktuelle priser

På sundhed.dk kan du desuden sammenligne vores priser med andre danske tandlæger. Taksterne justeres hvert halve år.

Vidste du at prisen på almindelige tandeftersyn er fastsat fra staten og ens hos alle danske tandlæger?

Omfattende behandlinger

Vi sørger altid for at give dig overblik over de fuld omkostninger af en tandbehandling, inden vi går i gang med at behandle dine tænder. Er der tale om en omfatende tandbehandling giver vi altid et skriftligt prisoverslag, med alternative behandlingsmuligheder. Det er vigtigt at have et trygt grundlag for at beslutte hvilken behandling, du ønsker at få foretaget.

Info vedr. Corona

Vi holder åbent for dig, der skal have kritisk tandbehandling

Klinikken kan i den kommende tid kun modtage og behandle patienter på klinikken, der har et kritisk behandlingsbehov - og udelukkende efter forudgående telefonisk aftale.

Baggrunden er nogle nye retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen, som beskriver, hvordan tandlæger skal håndtere COVID-19.

Sundhedsstyrelsen har bestemt, hvilke former for tandbehandling det indbefatter. Det gælder fx behandling af skader i tænder og mund, infektioner, rodbetændelse og svære tilfælde af caries og parodontitis. Det gælder også skader på implantater, broer og fyldninger samt igangværende bøjlebehandling.

Sundhedsstyrelsens retningslinjer gælder fra den 17. marts 2020 og til og med juni 2020, medmindre Sundhedsstyrelsen melder andet ud.

Vi kontakter dig
Hvis du har en tid hos os i den kommende periode, vil vi kontakte dig. Du er selvfølgelig også velkommen til at kontakte os.

Hvis du har tid til kritisk tandbehandling
Du skal ikke møde op i klinikken, selvom du har tid til kritisk tandbehandling, hvis:
- Du har symptomer, også bare lette, som fx snue, ondt i halsen og/eller hoste
- Du har været i direkte kontakt med en bekræftet coronasmittet person indenfor de sidste 14 dage.
- Du er kommet hjem fra en rejse indenfor de sidste 14 dage.
Så skal du i stedet ringe til din læge, som kan henvise dig videre i sundhedssystemet.

Er du i tvivl?
Ring til klinikken.

Med venlig hilsen,
Tandlæge Fadia Mekki
Nørrebrogade 157, 4. th
2200 København N

+45 3585 8205

mail@fadiamekki.dk

www.fadiamekki.dk

Ring til os