3585 8205

Priser

Vores priser for specifikke tandbehandlinger er offentligt tilgængelige på sundhed.dk:

Se vores aktuelle priser

På sundhed.dk kan du desuden sammenligne vores priser med andre danske tandlæger. Taksterne justeres hvert halve år.

Vidste du at prisen på almindelige tandeftersyn er fastsat fra staten og ens hos alle danske tandlæger?

Omfattende behandlinger

Vi sørger altid for at give dig overblik over de fuld omkostninger af en tandbehandling, inden vi går i gang med at behandle dine tænder. Er der tale om en omfatende tandbehandling giver vi altid et skriftligt prisoverslag, med alternative behandlingsmuligheder. Det er vigtigt at have et trygt grundlag for at beslutte hvilken behandling, du ønsker at få foretaget.

Ring til os